ไม่เคยทอดทิ้งเรื่องของการดาวน์โหลดโปรแกรมเลย เพราะโหลดโปรแกรมคือหัวใจของการทำงาน